Cevap

ArcGIS Data Store, ArcGIS Enterprise’ın kritik bir bileşenidir.

Etkinleştirilen yeteneklere bağlı olarak, ArcGIS Data Store şunları sağlar:

  • Relational Data Store – barındırılan detay katmanı verilerini, standart analiz araçlarından çıktı katmanlarını ve mission verilerini depolar.
  • Tile Cache Data Store – barındırılan sahne katmanları için önbellekleri depolar.
  • Spatiotemporal Big Data Store – konum paylaşımı ve GeoAnalytics araçlarına dayanan sunucu rolleri ve uygulamalar tarafından üretilen gerçek zamanlı gözlem verilerini depolar.
  • Graph Store – Knowledge grafiklerini depolar.
  • Object Store – barındırılan detay katmanları için sorgu yanıtlarını önbelleğe alır.

Bu yeteneklerin her biri, ArcGIS Enterprise kullanım durumu gereksinimlerini desteklemek için özelleştirilmiş ve amaca yönelik olarak oluşturulmuş farklı temel teknolojileri kullanır.

Bu veri depolarının hiçbirine kullanıcılar tarafından doğrudan erişilmesi amaçlanmamıştır. Bunun yerine, ArcGIS Enterprise tarafından erişilirler ve web servisleri aracılığıyla kullanıcılara dolaylı olarak sunulurlar.

ArcGIS Data Store’un temel teknolojilerine doğrudan erişim desteklenmemektedir.

ArcGIS Data Store ve ArcGIS Enterprise’ın diğer bileşenleri arasındaki iletişim akışları ve bu akışlar için kullanılan TCP portları aşağıdaki belgelerde açıklanmaktadır:

ArcGIS Data Store tarafından kullanılan portlar

Düzgün tasarlanmış bir dağıtımda, güvenlik duvarları veya IPsec gibi diğer teknolojiler, belirtilen gereksinimlerin ötesinde bu bağlantı noktalarına erişimi sınırlamak için kullanılır.

Is It Possible to Directly Access ArcGIS Data Store’s databases? Makale Kimliği:00003036

ArcGIS Data Store tarafından kullanılan portlar

Geri Bildirim