Hata Mesajı

ArcGIS Pro aracılığıyla oluşturduğunuz web haritasını ArcGIS Online ortamına yayınlamak ve paylaşmak esnada  “Error: Staging Failed” hatası ile karşılaşıyorsanız aşağıdaki sebepleri ve çözüm yollarını inceleyebilirsiniz.

 

Neden

Bu hata ile karşılaşılmasının birden fazla farklı sebebi olabilir.
 1. Haritanız XY Olay Katmanlarıyla birlikte bir detay sınıfı (feature class) içeriyordur.
 2. Eğer ArcGIS Online ortamına CAD dosyanızdan dışarı aktardığınız nokta detayları içeren bir dosya yayınlamaya çalışıyorsanız, servis tanım dosyanızın oluşması esnasında hata ile karşılaşabilirsiniz.
 3. Veriyi tuttuğunuz dosya yolu uzunluğu çok fazladır.
 4. ArcGIS Pro 1.2 versiyonu öncesi bir sürüm kullanıyorsanız, Symbology paneli null değerler içerdiğinde bu hata ile karşılaşabilirsiniz.
 5. Eğer haritanızda bulunan bir kaynak katmanın adında alt çizgi karakteri varsa bu hata mesajı oluşabilir. Örneğin: C:/Calisma/_TestDetayKatmani.shp

Çözüm

Hatanın kaynağına göre aşağıdaki çözümleri inceleyebilirsiniz.:
 

-XY Olay katmanı kullanıyorsanız, bağımsız bir detay katmanı olarak dışarı aktarın:

 
XY olay katmanları içeren detay sınıflarınızı (feature  classes) bağımsız bir detay katmanı olarak dışarı aktarın ve haritanızı ArcGIS Online’a yayınlamadan önce lütfen XY Olay katmanlarınızı haritanızdan kaldırın.
 

-ArcGIS Online’ı kullanarak doğrudan yayınlayın:

 
CAD dosyanızı shapefile olarak dışarı aktarıp, ArcGIS Pro aracılığıyla da yayın işlemini gerçekleştiriyorsanız lütfen aşağıdaki adımları izleyip shapefile dosyanızı doğrudan ArcGIS Online ara yüzünden yayınlayın.
 
 1. 7-Zip veya benzer bir zip programı kullanarak shapefile dosyanızı zipleyiniz.
 2. www.arcgis.com adresinden ArcGIS Online kuruluşunuza giriş yapın.
 3. My Content (içeriğim) sekmesini açınız.
 4. Add Item (Öge Ekle) > From my computer (Bilgisayarımdan) seçeneğine tıklayınız.
 5. Zip formatıyla kaydettiğiniz shapefile dosyanızı seçerek, gerekli isim ve etiketlendirmeyi tamamlayarak Add Item butonuna tıklayınız.

-Paylaşılan verinin bulunduğu dosya yolu çok uzun olduğunda:

Verinizi birden fazla klasör altında tutuyorsanız ve dosya yolu olarak uzun bir kaynaktan geliyorsa, taşıyarak veya dosya/klasör isimlerini kısaltarak yayınlamayı denemelisiniz. Bu konu ile ilgili detaylı okumayı https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/publish-map-services/path-size-limitation-for-publishing.htm bağlantısından yapabilirsiniz.
 

-“Symbology (Semboloji)” panelinde “null” değerler bulunuyorsa:

 
Oluşturduğunuz haritayı ArcGIS Online’a yayınlamadan önce semboloji panelindeki “null” değerleri kaldırınız. Bu problem ArcGIS Pro 1.2 sürümünde çözülmüştür ve Esri ArcGIS Pro’yu en son sürümünde kullanmanızı önermektedir.
 

-Haritanızın içerisinde bulunan kaynak katmanlarınızın adlarında eğer alt çizgi (_) bulunuyorsa:

 
Katman adlarınızda alt çizgi bulunuyorsa lütfen bu katmanları kaldırınız veya isimlerini düzeltiniz.
 

Faydalı Kaynaklar

 1. https://support.esri.com/en/technical-article/000015108
 2. https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/map/working-with-layers/adding-x-y-coordinate-data-as-a-layer.htm#GUID-FA6A8424-C372-4CC0-8456-C7244A224DE1
 3. https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/publish-map-services/publish-to-portals.htm

 
 

 

 
Geri Bildirim