Hata Mesajı

ArcGIS Pro’da ArcGIS Online tarafından barındırılan bir özellik katmanının üzerine yazmaya çalışıldığında, aşağıdaki hata mesajı döndürülüyor.

Error:
Failed to publish web layer

View Log‘a tıklanarak ilgili hata günlüğü açıldığında aşağıdaki hata mesajı görülür:

Error:
Error: code:400, Unable to delete item <Item ID>. Delete protection is turned on., Bad syntax in request.

Sebep

Barındırılan detay katmanında silme koruması ayarı aktif durumdadır. 

Çözüm veya Geçici Çözüm

ArcGIS Pro’da ArcGIS Online’daki barındırılan detay katmanının üzerine yazarak güncellemeden önce, silme koruması ayarı devre dışı bırakılmalıdır.

  1. ArcGIS Online’da, Content (İçerik)>My Content (İçeriğim) sekmesine gidin ve Item Details (Öge Ayrıntıları) sayfasını açmak için ilgili Barındırılan Detay Katmanına tıklayın.
  2. Öge Ayrıntıları sayfasında Settings (Ayarlar) sekmesine tıklayın.
  3. Delete Protection (Silme Koruması) kısmındaki Prevent this item from being accidentally deleted (Bu ögenin yanlışlıkla silinmesini önle) onay kutusunun işaretini kaldırın.
  4. Save (Kaydet)‘e tıklayın.

Faydalı Bağlantılar

Geri Bildirim