Açıklama

ArcGIS Pro, kullanıcı arayüzünde veya işlevler ile ilgili dokümanlarda aksi belirtilmedikçe, şu anlık OneDrive, Google Drive gibi  bulut depolama servislerinin kullanımını desteklememektedir.
 
ArcGIS Pro Yazılım Geliştirme ekibi, gelecek sürümlerde bulut depolama için daha fazla destek sağlamak için çalışmaktadır.
 
Bu makalenin diğer iki amacı da, ArcGIS Pro ve bulut depolama hizmetleriyle çalışırken karşılaşılan yaygın sorunları açıklamak ve bulut depolama kullanmak durumunda olan kullanıcılar için mümkünse sorunlardan kaçınmak için rehberlik etmektir.
 
Kullanılabilir birçok farklı bulut depolama hizmeti olmasına rağmen, ArcGIS Pro kullanıcıları tarafından en yaygın olarak kullanılan bulut hizmeti olduğu için bu makale OneDrive’a odaklanmıştır. Başka bir hizmet kullanıyorsanız, aynı sorunları yaşayabilir ve bunlardan kaçınmak için benzer eylemlerde bulunabilirsiniz. SharePoint’te depolanan dosyaların, OneDrive’da depolananlarla aynı özelliklerin ve davranışların çoğuna sahip olduğunu unutmayın.

Sebep

Bulut depolamayı kapsayan çoğu problemler aşağıdaki sebepler kaynaklanır:
 
 1. Normal durumda birer birer düzenlenen veya erişilen dosyalar, bulut tarafında birden fazla kullanıcı tarafından aynı anda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Bu durum da dosya adlarının bir makine veya kullanıcı için değişmesine ve başka biriyle paylaşılmasına neden olur. Ayrıca, birden fazla kişinin yaptığı değişiklikler aynı anda ilgili dosyalarla senkronize edilebilir ve bu da veri kaybına veya tutarsızlığa neden olabilir.
 2. Kilitli olması beklenen veya geçici olarak değiştirilemez olan dosyaların değiştirilebilir olması.
 3. Başka dosyalarla beraber depolanan dosyaların (örneğin, bir coğrafi veri tabanındaki dosyalar) tümü yerel olarak mevcut olmayabilir; bu dosyalar yerelde ve bulutta olmak üzere ikiye ayrılmış olabilir. Birleştirme esnasında da performans sorunları kaynaklı hata konumuna geçebilir.
 4. Bulut depolama hizmeti, değiştirilen yereldeki dosyaların kopyalarını kendi zaman çizelgesinde bulut ile senkronize etmeye başlayabilir ve ArcGIS Pro’nun dosyaya yazmasını engelleyebilir.

Çözüm veya Geçici Çözüm

Tam bir çözüm olmasa da aşağıdaki önlemler alınarak birçok sorundan kaçınılabilmektedir:
 
 1. OneDrive kullanarak bir dosya paylaşacaksanız ArcGIS Pro oturumu açık değilken yapın. Yani, ArcGIS Pro’da kayıtlı dosyaları OneDrive dışında kullanın.
 2. Eğer ArcGIS Pro ve OneDrive’ı beraber kullanmaktan kaçınmanız mümkün değilse:
  1. Bulut depolama platformuna yüklemeden önce Coğrafi Veri Tabanı klasörlerini sıkıştırın.
  2. Birden çok kullanıcının dosyalara erişmesine veya dosyaları aynı anda düzenlemesine izin vermeyin. Bu, aynı dosyanın birden çok kopyasının oluşturulmasını önler ve düzenlemelerinin kimlere uygulanacağı konusundaki karışıklığını önler.
  3. ArcGIS Pro’da çalışırken OneDrive senkronizasyonunu kapatın. Örneğin, gün boyunca bulut senkronizasyonunu kapatın ve ArcGIS Pro’yu gün içersinde kullanın.  Bu, hangi dosyanın en son güncellendiği konusundaki karışıklığı önleyecektir.
  4. OneDrive’ın, sık sık eriştiğiniz bir klasörü her zaman bilgisayarınızda lokal olarak kullanılabilir hale getirmesini sağlayın.
  5. ArcGIS Pro tarafından oluşturulan .lock dosya türlerine erişmeyin veya değiştirme yapmayın. Bu senkron hatalarına ve eğer birden fazla makine senkronize edilmiş ise hepsine .lock dosyası indirilmesine neden olacaktır.
  6. OneDrive’daki dosyalara doğrudan lokal bilgisayar ile eşitlendikleri yerden erişin. Örneğin, dosyaları Dosya Gezgini’nden ArcGIS Pro’ya sürükleyip bırakın. Dosyalara bir web tarayıcısından erişmeyin ve dosyaları açmayın.
Aşağıdaki bölümlerde tespit edilen bazı özel sorunlar açıklanmıştır.
 

Belgelerim klasörünün otomatik senkronizasyonu

Bazı kuruluşlar (özellikle büyük yapıda olanlar), yedekleme ve diğer OneDrive özelliklerinden faydalanmak için tüm üyelerinin Belgelerim klasörlerini OneDrive ile senkronize edecek şekilde yapılandırır. ArcGIS Pro, proje dosyaları ve bunların varsayılan coğrafi veri tabanları, araç kutuları gibi dosyaları varsayılan olarak kullanıcının Belgelerim klasöründe saklar. Bu durumda bu ortamlarda sorunlar yaşamanız mümkündür ve nedenini saptamak zor olabilmektedir. Çünkü OneDrive senkronizasyonunun yapılıyor olduğu kuruluşun birçok üyesi tarafından fark edilmemiş olabilir. Belgelerim klasörünün otomatik olarak senkronize edilip edilmediğini öğrenmek için Bilgi İşlem departmanınıza başvurabilirsiniz.
Öneri: ArcGIS Pro’yu; proje, coğrafi veritabanı ve araç kutusu oluştururken OneDrive’ın senkronize etmediği farklı bir klasöre oluşturması için yapılandırın.

Sharepoint veya OneDrive URL’leri yolu ile gelen veriler

OneDrive’da depolanan dosya ve klasörlere, HTTP protokolü aracılığı ile verilere erişmek için başkaları tarafından paylaşılabilen ve kullanılabilen URL’ler atanır. ArcGIS Pro, lokal dosya yollarından veya URL’lerden veri eklemek için kullanılan bir yoldan Veri Ekle (Add Data) seçeneğine sahiptir. Ancak, OneDrive veya SharePoint’ten bir URL eklemeye çalışmak hatalara neden olacaktır.
Öneri: Verileri SharePoint veya OneDrive dışındaki bir klasöre kopyalayın ve bu konumdan bağlantı yapın. Örnek olarak; OneDrive ile senkronize olmayan bir ağ sürücüsüne kopyalayın ve ArcGIS Pro ile bağlanmak için klasör yolunu kullanın.

Faydalı Bağlantılar

 1. ArcGIS Pro: Application, projects, and data location tips
 2. ArcGIS Pro: Set the default folder for projects, geodatabases, and toolboxes
 3. Esri Community: OneDrive and ArcGIS Pro Saving Projects
 4. Esri Community: Microsoft OneDrive
 5. https://support.esri.com/en/technical-article/000025605
 
Geri Bildirim