Açıklama

ArcGIS Server’daki bir servise erişim esnasında, bazen işlem başarısız olabilir. ArcGIS Server sunucusundaki işlemci kullanımı %100 seviyesine çıkar ve sunucu aralıklı olarak hata verebilir. ArcGIS Server log kayıtlarında aşağıdaki şekilde hata mesajları görüntülenir.
 
32905 – <Msg time=”date_time” type=”INFO” code=”9029″ source=”Rest” process=”20788″ thread=”1″ methodName=”” machine=”machine_name” user=”” elapsed=”” requestID=”request_ID”>Request user: username, Service: Hosted/service_name/FeatureServer</Msg>
32954 – <Msg time=”date_time” type=”WARNING” code=”9003″ source=”Rest” process=”20788″ thread=”1″ methodName=”” machine=”machine_name” user=”” elapsed=”” requestID=”request_ID”>Unable to process request. Java heap space</Msg>
“Unable to process request. Java heap space” hatasından bir önceki hata mesajı, ArcGIS Server’daki hangi servisin performans sorununa neden olduğunu işaret eder.

Sebep

İlgili harita servisinin java heap size (java yığın boyutu) değeri yeterince büyük olmayabilir. Yığın boyutu (heap size) ayarı, harita servisini kullanan bir istemcinin, sağlayabileceği maksimum dosya boyutunu kontrol eder ve küçük yığın boyutuna sahip bir harita servisi, büyük istekleri işleyemeyebilir ve bu durum, ArcGIS Server’da performans sorunlarına neden olabilir. 

Çözüm Önerileri

  1. İlgili harita servisini yeniden yayınlamayı deneyebilirsiniz. Servis yayınlama ile ilgili detaylı bilgi için lütfen “ArcGIS Server: Approaches to publishing services” dokümanını inceleyiniz.
  2. Yeniden yayınladığız harita servisinin yığın boyutunu (heap size) arttırın. Yığın boyutu ayarları için gerekli işlem adımları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda “ArcGIS Server: Heap size” dokümanını inceleyebilirsiniz.
  3. Yüksek boyutlu yüklemeleri mümkün kılmak için harita servisinin yükleme boyutu (upload size) ayarını arttırın. Detaylı işlem adımları için “ArcGIS Server: Upload size” dokümanını inceleyebilirsiniz.

Faydalı Bağlantılar

  1. https://support.esri.com/en/technical-article/000026012
  2. https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/geoprocessing-service-settings-advanced.htm
  3. https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/a-quick-tour-of-publishing-a-geoprocessing-service.htm
  4. https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/geoprocessing-service-settings-overview.htm
 
Geri Bildirim