Sorun 

ArcGIS Pro’da Maplex Label Engine kullanılarak oluşturulan etiketlerin boyutu harita kapsamına göre kilitleniyor.

Tanım

Maplex Label Engine, ArcGIS Pro’da etiketlerin bir haritada nasıl yönlendirildiğini ve yerleştirildiğini kontrol eden varsayılan etiket motorudur. Ayrıca caddeler, kontur çizgileri ve arazi parselleri gibi özellikler için etiket yerleştirme seçenekleri sunar. Bazı durumlarda, etiketler ekrana dinamik olarak ayarlanmaz, ancak haritanın kapsamı değiştirildiğinde bu kapsama göre ölçeklenir. Harita daha büyük bir ölçekte uzaklaştırıldıkça etiket boyutu küçülür.
 

Neden

Harita için belirlenen referans ölçeği, etiket boyutunun haritanın kapsamına göre ölçeklenmesine neden olur. Etiketlerin ölçeklenmemesini ve haritayı yakınlaştırırken veya uzaklaştırırken aynı ekrana dinamik olarak ayarlanmasını sağlamak için, ‘Reference Scale’ <none> olarak ayarlanmalıdır.
 

Çözüm

‘Reference Scale’i yani referans ölçeğinizi <none> olarak ayarlayın. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.
 1. ArcGIS Pro projesini açın.
 2. İçerik/Contents bölmesinde Harita/Map öğesini genişletin .
 3. İçerik/Contents bölmesinde etiketleme verilerini içeren detay sınıfına gidin .
 4. Detay sınıfının “Görünürlüğü değiştirmek için tıklayın/Click to toggle visibility” onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Harita etiketlidir.
 5. İçerik/Contents bölmesine gidin ve Harita/Map> Özellikler/Properties öğesine sağ tıklayın.
 6. Harita Özellikleri bölmesinde Genel/General > Referans ölçeği/Reference Scale seçeneğine gidin.
 7. Açılır menüde <none> öğesini seçin .
 8. Referans ölçeği Yok olarak ayarlanmış Harita Özellikleri bölmesi
 9. Tamam’a tıklayın.

Faydalı Bağlantılar

 1. https://support.esri.com/en/technical-article/000027749
 2. ArcGIS Pro: Label with the Maplex Label Engine
 3. ArcGIS Pro: Label your map
 4. ArcGIS Pro: Labeling basics
 5. ArcGIS Pro: Map reference scales
 
Geri Bildirim