Açıklama

ArcGIS Online, harita ve bilgi paylaşımı için bir web haritasının veya web uygulamasının herkese açık olarak paylaşılmasına izin verir. Harita ve tüm temel veriler (örneğin, katmanlar ve tablolar) herkese açık olarak paylaşılıyorsa, paylaşılan harita veya uygulamaya herkes tarafından erişilebilir. Bazı durumlarda, herkese açık olarak paylaşılan web haritasını veya web uygulamasını açmaya çalışmak başarısız olur ve oturum açma kimlik bilgileri istenir.

Neden

Bu sorun aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanabilir:
  1. Haritadaki bir katman veya tablo herkesle paylaşılmamıştır.
  2. Harita veya uygulama, abone içeriği barındırır (örneğin, ArcGIS Living Atlas of the World).
  3. Uygulamadaki bir araç ArcGIS Online kurumsal aboneliği gerektiren bir premium servis kullanmaktadır. ArcGIS Web AppBuilder’daki Direction (Yön) aracı ArcGIS kurumsal giriş bilgisi gerektiren ArcGIS World Route Service (ArcGIS Dünya Rota Servisi’ni) kullanmaktadır.
  4. Harita herkese açık olarak paylaşılmamış bir barındırılan detay katmanı kopyası içermektedir. Kopyalanmış katman paylaşım ayarlarını orijinal katmandan alır ve herkese açık olarak paylaşılsa bile giriş için izin ister.

Çözüm

Nedene göre aşağıdaki çözümlerden uygun olanı kullanınız.
 

Veriyi herkese açık olarak paylaşın

 
Web haritasındaki ya da uygulamasındaki tüm verinin (örneğin katmanlar ve tabloların) herkese açık olarak paylaşıldığından emin olunuz. Ögeleri herkese açık olarak paylaşma yardımcı dokümanını inceleyebilirsiniz.
 

Abone içeriğine erişime izin verin

 
Abone içeriği içeren bir uygulamayı herkese açık olarak paylaşabilmek için, uygulamayı kurumsal abonelik üzerinden içeriğe izin verecek şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için Abone içeriği içeren uygulamaları herkese açık şekilde paylaşma dokümanını inceleyebilirsiniz.
 

Servise sınırlı ama anonim ya da genel erişime izin verin

 
Bazı durumlarda premium servise erişimi anonim fakat sınırlı ya da herkese açık olarak ayarlamak mümkündür. Örneğin; bir market, kullanıcılarının sadece belirli bir mağaza konumuna ulaşması ya da kullanıcıya en yakın mağaza konumunu bulması için sadece yol tarifi sağlayabilir. (ArcGIS World Route Service) Daha fazla bilgi için Problem: Using the Directions widget for a public web map prompts for ArcGIS Online credentials dokümanını inceleyebilirsiniz.
 

Bir detay katmanını kopyalamaktansa bir katman görünümü oluşturun

 
Kopyalanan bir barındırılan detay katmanı, orijinal katmanla aynı detay servisine referans verdiği için orijinal barındırılan detay katmanının paylaşım ayarlarını kabul eder. Çözüm olarak, barındırılan detay katmanının görünümünü oluşturun ve katman görünümünü herkesle paylaşın. Bir detay katmanından farklı olarak katman görünümü, orijinal detay katmanından farklı paylaşım ayarlarına sahip ayrı bir ögedir. ArcGIS Online’da katman görünümü oluşturmak için Create hosted feature layer views adresindeki adımları inceleyebilirsiniz.
 

Faydalı Bağlantılar

  1. ArcGIS Web AppBuilder: Directions widget
  2. ArcGIS Online: Share apps
  3. ArcGIS Online: World Route
  4. Problem: Login credentials are required to access publicly shared layers or feature services
  5. ArcGIS Blog: Public Access to ArcGIS Online Routing and Traffic Services
 
Geri Bildirim