Soru

Bir detay servisi ile eşleşen bir ArcGIS Survey123 anketini nasıl oluştururum?

Cevap

Daha önceden var olan bir detay servisine bağlı yeni bir anket oluştururken, detay servisindeki tüm mevcut alanları ankete dahil etmek istemediğinizde bu makaledeki açıklamalar sizin için kullanışlı olabilir. Bir anket oluştururken aşağıdaki gereksinimleri göz önünde bulundurunuz:

  1. Anketin XLSForm’undaki Settings sekmesinde bulunan form_id özelliği anket sorularının depolandığı detay katmanındaki anket adı ile eşleşmelidir.
 
Not: Eğer form_id özelliği boş bırakılırsa anket XLSForm ile aynı ada sahip bir detay katmanını hedef göstermeyi dener.
  1. Repeat (tekrarlı soru tipi) kullanılıyorsa, repeat adı detay katmanındaki ilişkili katman ya da tablo ile eşleşmelidir. Repeat adı ASCII olmayan karakterler ya da boşluk içermemeli ve sayısal değer ile başlamamalıdır.
  2. Ankette bulunan her soru detay servisinin katmanlarında ya da tablolarında bulunan mevcut bir alan ile referanslanmalıdır. Ek olarak, XLSForm’daki esriFieldType ve esriFieldLength sütunları detay servisinde karşılığı olan alanlarla eşleşmelidir (ya da onlardan daha kısıtlayıcı olmalıdır). Repeat içerisindeki sorular ilişkili katman ya da tablodaki alanlara karşılık gelmelidir. Repeat dışındaki sorular form_id kısmında referanslanmış detay servisindeki alanlara karşılık gelmelidir.

Gönderme URL’si içeren bir anketi ilk defa yayınlarken sadece anket formu ögesi oluşturulur. Yeni bir detay servisi oluşturulmasının yerine mevcut bir detay servisine bir ilişki kurulur. Gönderme URL’si olan bir anketi yeniden yayınlarken mevcut form ögesi (silinip yeniden oluşturulmak yerine) sadece güncellenir ve ilişki de yeni belirtilen URL’ye güncellenir.

Not: Portal for ArcGIS 10.3.1 üzerinde anketler yeniden yayınlanırken, yeni detay servisleri oluşturulur ve eski detay servisleri silinmez. Bu, Portal for ArcGIS 10.3.1’in bir sınırlamasıdır. Bu birikmeyi önlemek için, eski detay servisleri manuel olarak silinmelidir. Portal for ArcGIS 10.3.1 üzerinde bir gönderim URL’si ile yeniden yayınlama yapılıyorsa, belirtilen URL ile ilişki oluşturulur ancak ögede görünmez.

Faydalı Bağlantılar

  1. https://support.esri.com/en/technical-article/000014835
  2. ArcGIS Survey123: Use Survey123 with existing feature layers
  3. ArcGIS Survey123: Settings
  4. Esri Community: Working with existing Feature Services in ArcGIS Survey123
 
Geri Bildirim