Soru

Bir döşeme katmanı kullanıldığında, Map Viewer ve Map Viewer Classic’deki yakınlaştırma düzeyleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Bir döşeme katmanı özel bir altlık harita olarak kullanıldığında, Map Viewer ve Map Viewer Classic arasında yakınlaştırma seviyelerine ilişkin bir davranış farkı vardır. Map Viewer, döşeme katmanı için maksimum ayrıntı düzeyinin üzerinde yakınlaştırmayı veya minimum ayrıntı düzeyinin üzerinde uzaklaştırmayı önler.
 
Ancak, aynı web haritasını Map Viewer Classic’te açarken, döşeme katmanının maksimum ayrıntı düzeyini geçerek yakınlaştırabilir ve minimum ayrıntı düzeyini geçerek uzaklaştırabilirsiniz. Döşeme katmanı için maksimum ayrıntı düzeyi aşılmış olsa da, daha da yakınlaştırmanıza hâlâ izin verilir. Ancak bu noktada, Map Viewer Classic, altlık haritayı görüntülemek için mevcut ayrıntı düzeyine en yakın döşemeyi yeniden örnekleyerek bulanıklığa neden olur. Benzer şekilde, Map Viewer Classic, minimum ayrıntı düzeyinin ötesine uzaklaştırmaya da izin verir.
 
Map Viewer’da, web haritası için kullanılabilir yakınlaştırma seviyeleri, altlık harita döşeme katmanının JSON’undaki “minLOD” ve “maxLOD” parametrelerini temel alır. Bu durumda, 10 (Ölçek = 1:577,790.554289) ayrıntı düzeyinin ötesine uzaklaştırmak ve 11 (Ölçek = 1:288,895.277144) ayrıntı düzeyinin ötesine yakınlaştırma yapmak önlenmiştir.
 
{“wkid”: 102100,”latestWkid”:3857}},”minScale”:0.0,”maxScale”:0.0,”minLOD”:10,”maxLOD”:11,”tileInfo”:

{“level”:10,”resolution”:152.874056570411,”scale”:577790.554289},
{“level”:11,”resolution”:76.437028250732,”scale”:288895.277144}
Map Viewer Classic’te, web haritası için kullanılabilir yakınlaştırma düzeyleri, aşağıdaki JSON’da gösterildiği gibi, bu ayrıntı düzeyleri için kullanılabilir döşeme olmasa bile, temel harita döşeme katmanı için döşeme şemasındaki tüm ayrıntı düzeylerini temel alır.:
 
{“x”:-9497963.94301857,”y”:9997963.94301857},”spatialReference”:{“wkid”:32612,”latestWkid”:32612},”lods”:
[{“level”:0,”resolution”:78109.09330483258,”scale”:2.952154707584223E8},
{“level”:1,”resolution”:39054.54665241629,”scale”:1.4760773537921116E8},
{“level”:2,”resolution”:19527.273326208146,”scale”:7.380386768960558E7},
{“level”:3,”resolution”:9763.636663104073,”scale”:3.690193384480279E7},
{“level”:4,”resolution”:4881.818331552036,”scale”:1.8450966922401395E7},
{“level”:5,”resolution”:2440.909165776018,”scale”:9225483.461200697},
{“level”:6,”resolution”:1220.454582888009,”scale”:4612741.730600349},{“level”:7,”resolution”:610.2272914440045,”scale”:2306370.8653001743},
{“level”:8,”resolution”:305.1136457220023,”scale”:1153185.4326500872},
{“level”:9,”resolution”:152.55682286100114,”scale”:576592.7163250436},
{“level”:10,”resolution”:76.27841143050057,”scale”:288296.3581625218},
{“level”:11,”resolution”:38.139205715250284,”scale”:144148.1790812609},
{“level”:12,”resolution”:19.069602857625142,”scale”:72074.08954063045},
{“level”:13,”resolution”:9.534801428812571,”scale”:36037.044770315224},
{“level”:14,”resolution”:4.7674007144062855,”scale”:18018.522385157612},
{“level”:15,”resolution”:2.3837003572031428,”scale”:9009.261192578806},
{“level”:16,”resolution”:1.1918501786015714,”scale”:4504.630596289403},
{“level”:17,”resolution”:0.5959250893007857,”scale”:2252.3152981447015},
{“level”:18,”resolution”:0.29796254465039285,”scale”:1126.1576490723508}]},”documentInfo”:

Faydalı Bağlantılar

 
Geri Bildirim