Hata Mesajı:

Portal for ArcGIS için ArcGIS Web Adaptor yapılandırılması  esnasında işlem başarısız olur ve aşağıdaki hata mesajı döndürülür.
 
Hata :
Portal for ArcGIS yapılandırması, Portal URL’sinde tam etki alanı adı (FQDN) gerektirir.
 

Sebep:

Portal for ArcGIS, tam etki alanı adı (FQDN) yerine etki alanı adı hizmeti (DNS) adı kullanılarak yapılandırılır. Daha fazla bilgi için ArcGIS Enterprise: Domain name service and fully qualified domain name requirements bölümüne bakın.

Çözüm:

Portal for ArcGIS için Web Adaptor yapılandırılması esnasında makinenin tam etki alanı adını (FQDN) belirtin. Talimatlar için ArcGIS Enterprise: Configure ArcGIS Web Adaptor from the configuration web page dokümanının 4. bölümüne bakın. Web Adaptor yapılandırma sayfasında kullanılan FQDN’nin biçimi aşağıdaki gibidir:
 
<portal>.<domain>.com
<portal>.<domain>.com:7443

Faydalı Bağlantılar:

  1. https://support.esri.com/en/Technical-Article/000028796
  2. https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/deploy/windows/multiple-nic-cards-dns-entries.htm
  3. https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/cloud/amazon/domain-names-and-enterprise-on-aws.htm
 
 
 
 
Geri Bildirim