Özet

Arcade koşullu fonksiyonları, belirli koşullara dayalı olarak öznitelik değerleri oluşturmak için alan hesaplamalarında kullanışlıdır. Bir alan, geçersiz kayıtları düzenlemek ve önlemek için NULL veya NOT NULL değerlerini tutan diğer alanların özniteliklerine dayalı olarak doldurulabilir.

Bu makale, bir alan hesaplaması gerçekleştirerek Arcade koşullu fonksiyonlarını ArcGIS Online’da NULL veya NOT NULL değerlerine uygulamak için gereken iş akışını açıklamaktadır. Bu örnekte, öznitelikler, Type, SchoolID, District ve City (tür Public ise) alan değerleri referans alınarak Compile alanında doldurulur.

Prosedür

 • ArcGIS Online’da, İçerik > İçeriğim kısmına gidin.
 • Barındırılan detay katmanına tıklayın. Öğe ayrıntıları sayfasında, Veri sekmesine tıklayın.
 • Tablo görünümünde, doldurulacak alan başlığına tıklayın ve Hesapla  öğesini seçin. Alternatif olarak, yeni bir alan oluşturun.
 • Alanı Hesapla iletişim kutusunda Arcade öğesine tıklayın.
 • Arcade Hesaplayıcı iletişim kutusunda, İfade bölümünde aşağıdaki Arcade ifadesini belirtin.

var <variable1> = $feature.<fieldName1>

var <variable2> = $feature.<fieldName2>
var <variable3> = $feature.<fieldName3>
var <variable4> = $feature.<fieldName4>

if (<variable1> == '<fieldValue>') {
  if (!isEmpty(<variable4>) && !isEmpty(<variable3>)) {
    return <variable4> + ' - ' + <variable3> }
  else if (!isEmpty(<variable4>)) {
    return <variable4> }
  else if (!isEmpty(<variable3>)) {
    return <variable2> + ', ' + <variable3> }
else {
  return null }
}
 • İfadeyi doğrulamak için Test’e tıklayın.
 • Tamam’a tıklayın.

Faydalı Bağlantılar

https://support.esri.com/en-us/knowledge-base/how-to-apply-arcade-conditional-functions-to-null-or-no-000032370

Geri Bildirim