Özet

ArcGIS Arcade, barındırılan bir detay katmanında senkronizasyon etkinleştirildiğinde Calculate Field iletişim kutusunda devre dışı bırakılır. Bazı durumlarda, barındırılan detay katmanı öznitelik tablosu, alan değerlerinde önde ve sonda boşluklar içeren verilere sahip olabilir. Alan değerlerindeki boşluklar SQL ifadeleri kullanılarak kaldırılabilir.

Bu makale, ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS’te SQL ifadeleri kullanarak dizelerden baştaki ve sondaki boşlukları kaldırmak için gerekli bilgileri içermektedir.

Aşağıdaki görüntü, ArcGIS Online’daki alan değerlerinde önde ve sonda boşluklar bulunan barındırılan detay katmanı öznitelik tablosunu göstermektedir.

           

Prosedür

  1. Barındırılan detay katmanının öge ayrıntıları sayfasını açın ve Veri sekmesine tıklayın.
  2. Barındırılan detay katmanında birden fazla katman varsa Katman açılır menüsünden düzenlenecek katmanı seçin.
  3. Hedef alan sütununa tıklayın ve Calculate/Hesapla’ya tıklayın. Bu örnekte, hedef alan District Name/Bölge Adı’dır.

  4. Alanı Hesapla iletişim kutusunda SQL’e tıklayın.
  5. İletişim kutusunda kod alanına, aşağıda açıklandığı gibi uygun SQL ifadesini girin.

TRIM(BOTH ‘ ‘ FROM <fieldName>)

           Aşağıdaki kod bloğu, bu örnek için doğru çalışan bir ifadedir.

TRIM(BOTH ‘ ‘ FROM District)

Not:
Alan değerlerinde yalnızca önde gelen boşluklar varsa, BOTH sözdizimini LEADING olarak değiştirin.
Alan değerleri yalnızca sondaki boşluklara sahipse, BOTH sözdizimini TRAILING olarak değiştirin.
Daha fazla bilgi için ArcGIS Online’da desteklenen SQL fonksiyonları dokümanına başvurunuz?

       6.İfadede hata olmadığından emin olmak için Validate/Doğrula düğmesine tıklayın.
           İfade tamamlandığında ve geçerli olduğunda Calculate/Hesapla‘ya tıklayın.

Aşağıdaki görüntü, alan değerlerinden baştaki ve sondaki boşlukların kaldırılmış halini göstermektedir.

         


Faydalı Bağlantılar

  • https://support.esri.com/en-us/knowledge-base/how-to-remove-leading-and-trailing-spaces-from-strings–000030913
  • https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/calculate-fields.htm
  • https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/sql-agol.htm
  • https://developers.arcgis.com/arcade/

Article ID:000030913

 

 

 
Geri Bildirim