Özet

ArcGIS Data Store’un sağlığını ve durumunu izlemek ve arşivlemek için, describedatastore gibi bir ArcGIS Data Store komut yardımcı programını çalıştırmayı otomatikleştirmek ve çıktıyı log dosyalarına kaydetmek yararlı olabilir. Bu yardımcı programları otomatikleştirmek için aşağıdaki iş akışı kullanılabilir.

Prosedür

 • ArcGIS Data Store makinesinde, bir Python ortamı zaten yüklü değilse, Python 3.x’i yükleyin.
 • Bir .py dosyası oluşturun ve aşağıdaki betiği içine yapıştırın:

import os
from datetime import datetime

time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")

DescribeDataStoreBatFile = r"C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools\describedatastore.bat"

OutputResultsFolder = r"C:\DescribeDataStoreResults"

DescribeDataStore = os.popen(DescribeDataStoreBatFile)

DescriptionOutput = DescribeDataStore.read()
DescribeDataStore.close()

OutputFile = open(os.path.join(OutputResultsFolder,f"Output{time}.log"),"w+")
OutputFile.write(DescriptionOutput)
OutputFile.close()

 • DescribeDataStoreBatFile parametresini .bat dosyasının yolunu gösterecek şekilde düzenleyin.
 • OutputResultsFolder parametresini, log dosyalarının oluşturulmasını istediğiniz klasör yolunu gösterecek şekilde düzenleyin.
 • Windows Görev Zamanlayıcısı (Windows Task Scheduler) kullanarak komut dosyasını otomatik olarak çalıştırın.
  Not:İzinlerle ilgili herhangi bir sorununuz varsa veya komut dosyası boş dosyalar oluşturuyorsa, lütfen aşağıdaki adımları uygulamadan önce BT departmanınıza danışın.
 1. Local Security Policy uygulamasında, User Rights Assignment‘a gidin, “batch job” olarak oturum açın ve ArcGIS servis hesabını ekleyin.
 2. Local Kullanıcıları ve Grupları Düzenle > Gruplar > Yönetici Grupları’nda ArcGIS servis hesabını ekleyin.

  Faydalı Bağlantılar

  https://support.esri.com/en-us/knowledge-base/automate-running-arcgis-data-store-command-utilies-000031821

Geri Bildirim