Özet

Bu makale ArcGIS Enterprise temel dağıtım (base deployment) yazılım bileşenlerinin sistemden tamamen kaldırılmasına ait adımları tarif eder. Tamamen kaldırma işlemi ArcGIS Enterprise yazılımının herhangi bir nedenden dolayı bozulmuş olduğunda ve standart sorun giderme işlemlerinin sonuç vermemesi durumunda son çare olarak başvurulmalıdır. Bu yöntem, işletim sistemi vasıtası ile gerçekleştirilen standart program kaldırma işlemi sonucunda geride bırakılan herhangi bir klasör, yapılandırma dosyası ya da referansın tamamen kaldırılması anlamına gelir. 
 
Not: Tamamen kaldırma ve yeniden yükleme işleminin geri dönüşü yoktur ve sadece diğer daha az riskli yöntemler denendikten sonra gerçekleştirilmelidir. İlerlemeden önce ArcGIS Enterprise yazılımı bileşenlerinin kaldırılmasının sistem üzerindeki etkisini anlayabilmek için Faydalı Bağlantılar kısmında bulunan dokümanları gözden geçirin.
Tamamen kaldırma işlemi sessiz kaldırma (silent uninstallation) işleminden farklıdır. Sessiz kaldırma işlemi Grafik arayüzün bulunmadığı bir komut satırından yazılımı kaldırmayı gerektirir ve kalıntı dosyaların kaldırılmasını içermez. 
 

Windows’ta tamamen kaldırma işlem adımları aşağıdaki gibidir

1. Yazılımı Denetim Masası (Control Panel)> Programlar ve Özellikleri (Programs and Feature)> Programı kaldır (Uninstall a program) yolunu izleyerek kaldırınız.
2. Yazılım tarafından oluşturulan fakat standart program kaldırma işlemi tarafından geride bırakılan kalıntı dosyaları siliniz.
3. İşlem gerçekleştirdiğiniz makineyi yeniden başlatınız. (Önerilen)
4. Eğer isteniyorsa temiz kurulum ile devam ediniz.
 

Prosedür

Esri dokümanında belirtildiği üzere temel dağıtım (base deployment) aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
 1. Portal for ArcGIS
 2. ArcGIS Server 
 3. ArcGIS Data Store
 4. ArcGIS Web Adaptor
  1. Portal for ArcGIS için 1 adet
  2. ArcGIS Server için 1 adet

Not: Aşağıda açıklanan adımlar varsayılan ayarlar üzerinden açıklanmaktadır. Eğer sisteminizi varsayılan ayarlardan farklı yapılandırdıysanız kendi ayarlarınızı göz önünde bulundurunuz.

 1. Makalede bahsedilen işlem adımlarında ArcGIS Enterprise kurulum konumu C: diski olarak düşünülmüştür.
  1. Eğer bu konumda değilse sisteminizde yazılımın kurulu olduğu disk ile değiştiriniz. (Örn: D:)
 2. Makalede kullanıcının içeriğinin makinenin yerel dizininde depolandığı varsayılmaktadır.
  1. Eğer öyle değilse, kullanıcının içerik dizinlerinin konumlarını belirleyin ve onları da silin (Örn: \\<MakinaAdı>\NetworkFolder)
 3. Makaledeki işlemler tüm ArcGIS Enterprise bileşenlerini kaldırır. Eğer tamamını kaldırmak istemiyorsanız sadece kaldırılmak istenen bileşene ait kısımdaki adımları uygulayınız. 

ArcGIS Enterprise Tamamen Kaldırma

Portal for ArcGIS

1. Portal for ArcGIS’ı kaldırın.
 1. Windows’ta Portal for ArcGIS yazılımını Program Ekle&Kaldır ile kaldırın.
2. Kalıntı dosyaları temizleyin
 1. Program kaldırıldıktan sonra aşağıdaki dizinlerin ve içerisindeki dosyaların silindiğinden emin olun.
  1. C:\Program Files\ArcGIS\Portal
  2. C:\arcgisportal

ArcGIS Server

1. ArcGIS Server’ı kaldırın.
 1. Windows’ta ArcGIS Server yazılımını Program Ekle&Kaldır ile kaldırın.
2. Kalıntı dosyaları temizleyin
 1. Program kaldırıldıktan sonra aşağıdaki dizinlerin ve içerisindeki dosyaların kaldırıldığından emin olun ve eğer kalıntı mevcutsa silin.
  1. C:\Program Files\ArcGIS\Server
  2. C:\arcgisserver
  3. C:\Python27
   Eğer ArcGIS Server 10.5 ve üzeri bir versiyon kullanıyorsanız C:\Python27 klasörünü göremeyebilirsiniz, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

ArcGIS Data Store

1. ArcGIS Data Store’u kaldırın.
 1. Windows’ta ArcGIS Data Store Program Ekle&Kaldır ile yazılımını kaldırın.
2. Kalıntı dosyaları temizleyin
 1. Program kaldırıldıktan sonra aşağıdaki dizinlerin ve içerisindeki dosyaların kaldırıldığından emin olun ve eğer kalıntı mevcutsa silin.
  1. C:\Program Files\ArcGIS\DataStore
  2. C:\arcgisdatastore

ArcGIS Web Adaptor

1. ArcGIS Web Adaptor’u Program Ekle&Kaldır ile kaldırın.
 1. Windows’ta ArcGIS Web Adaptor yazılımını kaldırın.

Not: Program kaldırma sihirbazı ile ilgili bir sorun olmadığı sürece sonraki adımın gerçekleştirilmesi gerekli değildir.

2. Emin olmak için belirtilen dizini kontrol edin, gerekliyse temizleyin
 1. Program kaldırıldıktan sonra aşağıdaki dizinlerin ve içerisindeki dosyaların kaldırıldığından emin olun ve eğer kalıntı mevcutsa silin.
  1. C:\inetpub\wwwroot\<Web Adaptor Adı>

Faydalı bağlantılar

 1. How To: Perform a clean uninstallation of ArcGIS Enterprise base deployment components
 2. Uninstalling Portal for ArcGIS
 3. Uninstalling ArcGIS Server
 4. Uninstall ArcGIS Data Store
 5. ArcGIS Ürünlerinin Komut Satırı Kullanılarak Kaldırılması
 
Geri Bildirim