Açıklama

 
Coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları ve yöneticileri olarak coğrafi veri tabanlarında yer alan raster kataloglarını, diskte yer alan raster veri kümelerine (raster datasets) aktarma işini otomatik olarak yapmamız gerekir. Aşağıda paylaşılan işlem adımlarını uygulayarak Python kodu ile ArcGIS Pro üzerinden bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.
 

Prosedür

 
Coğrafi veri tabanı raster kataloglarınızda yer alan raster verilerini, raster veri kümelerine otomatik olarak aktarmak için aşağıdaki Python kod parçacığını kullanabilirsiniz. Örnekte yer alan kod için arka plan değeri sıfır olarak ayarlanmıştır. Kendi ortamınızdaki parametrelere göre bu örnekte değişiklik sağlayıp, rasterlarınızı otomatik olarak dışarı aktarabilirsiniz.
 
 
workspace = r”Database Connectionslclinton2_SQL08_R2.sdesde101.SDE.Prasanta”

outras = r”C:Dataoutrasters”

Kod:
import arcpy, os, string

def ExtractRasterFromRC(workspace,outras):

    count = arcpy.GetCount_management(workspace)
    str_cnt = str(count)
    int_cnt = int(str_cnt)

    cnt = 1
    while cnt <= int_cnt:
        raster = workspace + os.sep + “Raster.OBJECTID=” + str(cnt)
        name = “tiff_” + str(cnt) + “.tif”
        name_out = outras + os.sep + name
        print (“Reading {0}”.format(raster))
        arcpy.CopyRaster_management(raster,name_out,”DEFAULTS”,”0″,”0″,””,””,”8_BIT_UNSIGNED”)
        print (“Copied {0}”.format(name_out))
        cnt += 1

if __name__==”__main__”:
    workspace = r”Database Connectionslclinton2_SQL08_R2.sdesde101.SDE.Prasanta”
    outras = r”C:Dataoutrasters”
    ExtractRasterFromRC(workspace,outras)

Faydalı Kaynaklar

  1. https://support.esri.com/en/Products/Desktop/arcgis-desktop/arcgis-pro/2-8-2#knowledge-base/technicalarticle?id=000011753
 
 
Geri Bildirim