Özet

InfoWindow altbilgisine bir köprü ekleme işlemi domConstruct.create fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sonuç aşağıdaki örnekte gösterildiği gibidir:

Photo example of hyperlink in footer of an InfoWindow

Prosedür

Aşağıdaki kod, bir infoWindow’un altbilgisine köprülerin nasıl ekleneceğini göstermektedir.

Kod:

var link = domConstruct.create("a",{ 
 "class": "action", 
 "id": "statsLink", 
 "innerHTML": "More Information", //the text representing the link
 "href": "javascript: void(0);" 
 }, query(".actionList",map.infoWindow.domNode)[0]); 
 on(link, "click", [function name]); 

function cp(evt){ 
 window.open("http://url"); //set the url to be displayed
 }

Not:

Kod parçacığı, coğrafi işleme araçlarını etkinleştirmek için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için ArcGIS API for JavaScript: Geoprocessing tool link in popup dokümanını inceleyebilirsiniz.

 

Not:

Bu kod sadece ArcGIS API for JavaScript 3.x versiyonlarında çalışmaktadır.

Faydalı Bağlantılar

  • https://support.esri.com/en-us/knowledge-base/add-hyperlinks-to-the-footer-of-a-pop-up-window-using-a-000014528
Geri Bildirim