Özet:

Disk alanının dolması gibi bazı durumlarda, disk alanını arttırmak veya diskte yer açmak yerine, ArcGIS Data Store’un bulunduğu dizini farklı bir sürücüye, örneğin C: sürücüsünden D: sürücüsüne taşımak daha uygun olabilir. 

Prosedür:

  1. Öncelikle, ArcGIS Data Store’un bir yedeğini alınız. Yedek alma ile ilgili detaylar için “Portal for ArcGIS: backupdatastore” dokümanını inceleyiniz.
  2. ArcGIS Data Store’un ArcGIS Server ile olan bağlantısını kaldırın. Detaylı bilgi için “Portal for ArcGIS: unregisterdatastore” dokümanını inceleyiniz.
  3. Aldığınız yedeği kullanarak ArcGIS Data Store’u yeni konumuna geri yükleyiniz. Yedekleri geri yükleme konusunda, “Portal for ArcGIS: restoreatastore” dokümanını inceleyiniz.
Aşağıda, ArcGIS Data Store’u farklı bir dizine geri yüklemek için kullanılan komutun bir örneğini bulabilirsiniz.
 
C:Program FilesArcGISDataStoretools>restoredatastore.bat –target YedekDosyasınınAdı –source-loc C:YedekDosyanızınKonumu –data-dir D:YeniDizinKonumu –server-url https://ServerMakineAdı.domain.com:6443 –server-admin ServerAdminKullanıcıAdı –server-password AdminŞifresi123

Faydalı Bağlantılar:

https://support.esri.com/en/technical-article/000024963
https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/data-store-utility-reference.htm
Geri Bildirim